Pretlaky

V odbore riadených i neriadených pretlakov patrí spoločnosť Michlovský - pretlaky as medzi najskúsenejších dodávateľov v Českej a slovenskom republike. Naši obchodní partneri a zákazníci spoliehajú na naše dlhoročné skúsenosti podložené úspešnú realizáciou dlhé série objednávok a predovšetkým na to, že sme plne vybavení najvýkonnejšími a najmodernejšími technológiami.

Jadro strojového parku spoločnosti Michlovský - pretlaky as tvorí špičková profesionálne zariadenie od firmy Vermeer.

Súprava Vermeer V 75x10 s výkonom v tlaku a ťahu 34 t, a krútiacim momentom 14.850 NTM, je jednou z najvýkonnejších súprav momentálne dostupných na území ČR a SR.

Okrem zariadenia firmy Vermeer disponujeme disponujeme aj zariadením firmy TRAKT-TECHNIK a výkonnými kompresory ATLAS Copco

 

Riadená mikrotuneláž

  profil max (mm) chránička dĺžka max (m)
Súprava ISEKI TCC 980 DN 1200 PE, ocel 200
Súprava riadeného podvrtu Vermeer D 75 x 100 A - Navigator DN 800 PE, ocel 450
Súprava riadeného podvrtu Vermeer D 50 x 100 A - Navigator DN 800 PE, ocel 450
Súprava riadeného podvrtu Vermeer D 24 x 40 A - Navigator DN 400 PE, ocel 180
Vermeer PL 8000 DN 225 PE 50
Riadený pretlak GRUNDODRILL 13X DN 400 PE 150
Pretlaky - podvrty (neriadené) pneumatickým krtkom DN 130 PVC, PE 20
Pretláčenie oceľ. chrániček - Preforátor PBA 85, PBA 160 DN 1400 ocel 50
Pretláčenie ŽB rúr   ŽB 50

 

 

 Riadené pretlaky FLOW-MOL

VERMEER NAVIGATOR 75 x 100 A, výkon v ťahu 34 t 
VERMEER NAVIGATOR 50 x 100 A, výkon v ťahu 22 t 

dĺžka do 400 m 
DN 90 – 800 mm DN 90 - 800 mm 
Zemina tr. 5 – 7, vŕtanie skalného podložia 
Zemina tr. 1 – 4, bežné pretlaky 
Chránička PE, oceľ 

 

VERMEER NAVIGATOR 24 x 40 A výkon v ťahu 12 t 
GRUNDODRILL 13 X, výkon v ťahu 12,5 t 

dĺžka 30 - 120 m (podľa triedy zeminy) 
DN 110 - 315 mm 
Zemina tr. 1 - 3 
Chránička PE 

 

Pretlaky s laserovým navádzaním 

PERFORÁTOR PBA 85 

DN 100 - 650 mm 
Zemina tr. 1 – 5 
Chránička oceľová trubka 
Potrubie PE, kamenina k pretlačeniu CreaDig, ŽB rúry, čadičové rúry. Pilotný vrt je kontrolovaný a navigovaný laserovým lúčom. 

 

Neriadené pretlaky 

klasický pretlak GRUNDOMAT 

do 20 m dĺžky (podľa triedy zeminy) 
DN do 130 mm 
Zemina tr. 1-3,4 
Chráničky PVC, PE 

 

pretlačenie - GRUNDORAM, HWP 120 

70 m (dĺžka je závislá na triede zeminy a chráničky) 
DN 200 - 800 mm 
Zemina tr. 1 – 4 (5) 
Chránička oceľová trubka