Certifikáty

 

 

Spoločnosť sa zaoberá činnosťou v oblasti riadených a neriadených pretlakov (oceľ, HOBAS, HDPE, kamenina), ďalej zemnými prácami, výstavbou inžinierskych sietí, priemyselných objektov a spevnených plôch. Sme vybavení technológiami firiem ISEKI, VERMEER, MENZIMUCK, CATERPILLAR určenými na vykonávanie pretlakov a mikrotuneláží a stavebnou mechanizáciou zahŕňajúcimi bagre, buldobagry, kráčajúca bagre, inžinierske siete atď.